info@gramatykadlapraktyka.pl

Polityka prywatności i plików cookies

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies stron: startpolish.pl oraz  gramatykadlapraktyka.pl określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies w związku z korzystaniem przez Użytkowników ze Stron internetowych, a także z korzystaniem przez nich z usług oferowanych w Sklepie dostępnym na Stronie internetowej startpolish.pl

 • 1

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Agnieszka Małyska, prowadząca działalność gospodarczą START Agnieszka Małyska, ul. Siedlecka 37a lok. 26, 03-768 Warszawa
 2. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://startpolish.pl/kup/
 3. Strony internetowe – serwisy dostępne pod adresem https://startpolish.pl/ oraz https://gramatykadlapraktyka.pl
 4. Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość Stron internetowych.
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

 • 2

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu RODO jest Administrator.
 2. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronach internetowych, w szczególności:
  1. Formularza zapisu na kurs języka polskiego
  2. Formularza zapisu na newsletter
  3. Formularza zamówienia
  4. Formularza kontaktowego
  5. Ankiety dla lektorów
  6. Zgłoszenia na kurs
  7. Formularza zapisu na przykładowe ćwiczenia
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna zgoda Użytkownika wyrażona za pomocą odpowiedniego formularza na Stronach internetowych.
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w przypadkach, w których Administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zamówienia przetwarzane są w celu wykonania umowy zawieranej na odległość za pośrednictwem Sklepu. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zawrzeć umowę sprzedaży z Administratorem.
 6. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach pozostałych formularzy przetwarzane są w następujących celach:
  1. w Formularzu zapisu na kurs języka polskiego – w celu wysyłki informacji nt. kursu języka polskiego,
  2. w Formularzu zapisu na newsletter – w celu wysyłki newslettera,
  3. w Formularzu kontaktowym – w celu odpowiedzi na przesłane pytanie lub prośbę kontaktu,
  4. w Ankiecie dla lektorów – w celu oceny oferowanych podręczników,
  5. w Zgłoszeniu na kurs – w celu zapisu oraz realizacji bezpłatnej lekcji,
  6. w Formularzu zapisu na przykładowe ćwiczenia – w celu wysyłki bezpłatnych przykładowych materiałów.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik uzyskał odpowiedź na pytanie lub informację, o która się zwrócił. Przetwarzanie danych w tych celach odbywa się tylko i wyłącznie za zgodą Użytkownika, którą Użytkownik może wyrazić w odpowiednim formularzu.

 1. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 2. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
  1. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  2. ustawie z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych
  3. ustawie z dnia 18 lipca 2002 o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

 • 3

Prawa użytkownika

 1. Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w § 2 pkt.8, w tym w szczególności :
  1. prawo dostępu do danych
  2. prawo do poprawienia danych
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  5. prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)
  6. prawo do przenoszenia danych
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
 2. Użytkownik ma prawo do cofnięcia swojej zgody w każdej chwili, jeśli Użytkownik uprzednio wyraził taką zgodę.
 3. W celu realizacji swoich praw Użytkownik powinien skierować odpowiednie żądanie na adres: info@startpolish.pl

 

 • 4

Gromadzone informacje

 1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Stron internetowych automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP Użytkownika, datę i czas logowania do serwera, informacje o używanej przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), a także mogą być zapisywane w logach serwera.
 2. Dane zapisane w logach serwera nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi podmiotami korzystającymi ze Stron internetowych i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą do administrowania Stronami internetowymi, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 3. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia (np. laptop, smartfon, tablet) Użytkownika podczas przeglądania Stron internetowych. Pliki cookie zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz śledzenie preferencji użytkownika.
 4. Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www. W takiej sytuacji korzystanie ze Stron internetowych przez Użytkownika może być utrudnione.
 5. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora na jego urządzeniu Użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika.
 6. Użytkownik może usunąć istniejące pliki cookies z urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub skorzystania z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 

 • 5

Cel wykorzystania danych

Dane podane przez Użytkownika lub zbierane automatycznie Administrator wykorzystuje w celu:

 1. prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa Stron internetowych,
 2. monitorowania stanu sesji,
 3. analiz, badań i audytu wyświetleń Stron internetowych,
 4. a także w celach statystycznych i marketingowych.

 

 • 6

Postanowienia końcowe

 1. W niniejszym dokumencie mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszych Stron internetowych. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie w sposób widoczny i zrozumiały.
 2. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Polityki prywatności i plików cookies prosimy kierować na adres: info@startpolish.pl

 

 

Data: 25 maja 2018